Hallå såhär på kvällskvisten!
Jag har alltså fått nytt jobb här nere på näset. Som vikarie på ett dagis, och jag stormtrivs! Det är så jag, vilket känns himla bra. Förhoppningsvis faller alla bitar på plats så snart som möjligt:) Feeling good!
 
Hey like this in the evening!
So I have got a new job down here in Höllviken. As a substitute in a kindergarten, and I really enjoy it!
It's so "me", which feels amazing. Hopefully all the pieces will be in place as soon as possible :) Feeling good!
 
 
mfNytt arbete, nya skor:) GLAD!
New work, new shoes:) HAPPY!

mf
 
Nu när snön ligger på marken får man leva lite på minnena från förra sommaren för att bli varm om händerna:)
Mallorca 2014, lilla jag göttar mig i havet!
 
Now that the snow is on the ground, I have to live a little on the memories of last summer to warm my hands :)
Majorca in 2014, little me having a nice time in the sea!
 

mf
Hej och hå vad står på?
Det har hänt mycket nu på den senaste tiden. Mycket ändringar i livet. Vi åkte från England till Italien där vi har varit under en månads tid och skippat all stress, njutit av livet och av varandras sällskap. Jag har tillochmed fyllt 25 år! Det har varit debatt om vart vårt nästa steg skulle bli. Sverige, England eller tillbaka till Mallorca. För och nackdelar med allt.. Sverige är mitt hemland, och jag längtar hem. England är James hemland, och han längtar hem. Mallorca, där är det skönt ju?
 
Hur som helst satt vi en kväll på en bar i Alagna och pratade om vart vi skulle ta våra väskor efter vår månad i paradiset. "Vad kan jag göra i England tänkte jag..". Det är väldigt svårt att försöka planera något man redan vet svaret på, jag ville hem helt enkelt. Inga fler säsonger, jag vill jobba med det jag tycker om och vill inte resa iväg. Kanske tillochmed studera? Under tiden detta samtal på baren fick James ett mail av en frisör i Malmö som han skrivit ett mail till, där han blir erbjuden arbete.
 
Nu efter ett par veckor befinner vi oss i Sverige och letar lägenhet. James börjar jobba om en veckas tid på Headon i Malmö. Jag har varit på intervju och inväntar svar. Det blev alltså lilla landet lagom som ni kanske förstår! Nu väntar det ett helt nytt kapitel i våra liv, "Svensson-livet" och ett för James är det nya kulturer och ett nytt språk. Vi har bott på Mallorca, i Frankrike, Italien och delvis i England under våra tre år tillsammans. Ganska galet när jag tänker på det!
 

 
Hello and having what gives?
A lot has happened now in the recent past. Very changes in life. We went from England to Italy where we have been for a month and skipped all the stress, enjoying life and each other's company. I have tillochmed age of 25! There has been debate about where our next step would be. Sweden, England or back to Mallorca. Pros and cons of everything .. Sweden is my country and I am homesick. England's James homeland, and he longs for home. Mallorca, where it is nice after all?

Anyway, we sat one evening at a bar in Alagna and talked about where we would take our bags after our month in paradise. "What can I do in England, I thought ..". It's very difficult to try to plan something you already know the answer to, I wanted to go home quite easily. No more seasons, I want to work with what I like and do not want to go away. Perhaps tillochmed study? Meanwhile this conversation at the bar got James an email from a hairdresser in Malmö that he wrote an email to where he is offered a job.

Now after a couple of weeks, we are in Sweden and looking apartment. James starts to work on a week's time at Headon in Malmö. I had an interview and await response. There was thus little country just in time as you might imagine! Now wait a whole new chapter in our lives, "Smith-life" and one for James is the new culture and a new language. We have lived in Mallorca, in France, Italy and partly in England during our three years together. Pretty crazy when I think about it!
 
 
 
 
mf